Závory a závorky

"Co to tady spadlo? To musíme přeskočit?" zvolal Pifík na svého Učitele. "Kdepak, Pifíku, to bys tomu dal! To se nesmí, hned uvidíš, proč!!


 

 

Projíždí přes cestu vlak, vidíš, i to auto stojí! Ty závory jsou tam proto, aby se auta i lidi zastavili a nepřejel je vlak! Nejdříve musí projet vlak mezi závorami a teprve můžeme pokračovat v cestě!

 

 

Tak už můžeme jít! Pamatuj si to, Pifíku!
A představ si, že v matematice je to stejné.
Když uvidíš v počítání závory, nejdříve vypočítej, co  je v nich, až potom proveď ostatní výpočet! A ještě ti prozradím, že v matematice neříkáme závory, ale závorky, vždyť jsou také menší!

Také je nekreslíme pruhované červenobílé, ale jen takové jednoduché obloučky.

 

Podívej se na tento příkad:
První řádek bílou barvou je správný výpočet se závorkami.

Když závorky odstraníme, dostaneme jiný výsledek!
To v matematice nesmí být, proto platí pravidlo o závorkách.
Když je v příkladech uvidíš, pamatuj si,  že co je v závorce, patří k sobě!
Co je v závorce vypočítej a teprve přičti k dalšímu!