Začíná škola

Z letadla vypadne člověk na padáku v neznámém místě nad zeměkoulí. Člověk neví kde je, co tam bude dělat, kam jít? Jak rozdílná je to situace od jiného člověka, který ví kde je, orientuje se a ví co má dělat. A v situaci toho prvního se nachází šestileté dítě, které ví jen to, že se ocitlo ve škole. Neví, co a jak to v té škole chodí, co přesně bude jeho povinností, co se má učit a proč, ale vidí kamarády na které se těšil, má batoh plný krásných nových věcí, pastelky, barvy, tužky a jiných novot pro prvňáčka, kterými oplývá náš obchod pro školáky.
Jeho činnost bude podobná, jako toho člověka, kterého vyhodili z letadla. Bude se jen postupně orientovat v tom, co to znamená učit se a proč,  anebo si osvojí  učivo bez zvláštního zájmu, jen aby splnil úkoly školy a přání rodičů.

Dnešní pestrá doba přináší dětem mnoho podnětů, velké množství hraček a událostí, počítače, hry které rodiče poskytují dětem, k tomu ve škole mnoho zbytečných (zábavných) pomůcek, nevhodných metodických pokynů pro učitele, nevyhovující osnovy a zbytečné testy. To  zapříčinilo úpadek našeho školství.

Změna našeho školského systému je nutná už od začátku první třídy. 

Nová metodika výuky  objevování začíná tím, že odstraní nevýhodu člověka vyhozeného z letadla, dětem nejdříve přiblíží co je to škola, co se bude učit a proč. Představuje jednoduchý a účelný způsob výuky, který má svoji přednost v tom, že aktivizuje myšlení žáka a jeho intelekt k docílení pro něho nejlepšího možného výsledku.