Velký třesk ve škole

Proč je nutná změna školství ?

Když spadne nový dům, musí se odvézt sutiny a stavět znovu od základů, ne od posledního poschodí.
Stejným způsobem se musí ve škole stavět nevyhovující výuka především matematiky. Znamená to, nejdříve odvézt výše uvedené sutiny, které zaplavily školy. Začít stavět od základů. K tomu máme Základní školy, které začínají od první třídy, pro kterou vždy platilo-naučit číst, psát a počítat.


Když se podíváme do historie šlechtických rodů, matematiku (algebru) studovaly i ženy, vždy ji lidé považovali za součást vzdělání. S pomocí matematiky vznikaly nové převratné poznatky o hmotě a Vesmíru, vynálezy ….

Dnes od mladých lidí a bohužel i od jejich rodičů zní:
Matematika brání tomu, aby mladí lidé udělali maturitu, měla by se úplně zrušit, kazí studium“ To je dnešní ubohé chápání vzdělanosti velké části mladých, a z lásky k nim i jejich rodičů. To znamená zrušit technické i ostatní obory, které se bez ní neobejdou? Přece je nepotřebujeme, ani vyučené řemeslníky, kteří vždy posouvali své řemeslo k větší dokonalosti? Světové montovny na mládež čekají! Nebo se celé obyvatelstvo uchýlí pod křídla neziskovek? Ustrne celý náš národ na klikání počítačů a jiných přístrojů, kam je zavede digitalizace?

Kde se ztrácí vzdělanost národa, jehož školství bylo v minulém století mezi nejlepšími v Evropě?
Projekty, vzdělávací portály, digitální technologie, rozvoj digitálních kompetencí, mediální gramotnost, vzdělávání rodičů, orientace v digitálním světě, lektoři, školení, koučové a mentoři, školení a ZLATÉ GRANTY! Nenašli by se pod tím nánosem také nějací učitelé? Zmizí na školách jako vyhynulý druh?
Nejsou peníze, kde je vzít? To je hloupá otázka! Když se tento nános ve školství musí zpracovat, chce to spoustu úředníků, papírů, zbytečných písemností a brožurek, tenkých i docela tlustých. Bohužel, ze škol nemizí jen peníze, ale také rozum. Učitelům zmíněný nános ubírá iniciativu a zbavuje je seriózního postavení ve společnosti, jaké měli v minulosti.

Nepřizpůsobivost školství a závislost na školských nařízeních a směrnicích, je újma pro děti a hanba školství 21. století.

Musí se brát do úvahy, že školství má dlouhý dopad (8-10 let), dokonce je nelze podstatně uspíšit jako stavbu domu. Odkládat změnu výuky z roku na rok, jak se to děje – vylepšování přidáváním hodin výuky, dalšími metodickými pokyny, vydáváním sbírek úloh, jak se to děje v matematice, znamená další propad vzdělání a v podstatě zločin na dětech kvůli jejich (ne)uplatnění v životě a posouvání kdysi vzdělaného státu do neprosperující pasti.

Matematika jinak je způsob, jak začít se změnou našeho školství.