Učit se učit

Podstata učení a jak na to?
V této  koronové době se v médiích často ozývalo: Rodiče musí hodně času věnovat učení dětí! Tento nesmysl jasně  ukázal, že v našem školství je vážná chyba: Děti se neumí učit!
V čem spočívá učení – to znamená získávání trvalých vědomostí ?
1. Člověk se musí a chce něco naučit ( něco se mu zalíbí,  má o to zájem) 
2. Učitel  MUSÍ  NAUČIT  SE  UČIT - objasní, CO se bude učit, nadchne děti pro něco, předvede, seznámí  s tím, jak a kde si případně rozšíří vědomosti (poukáže na knihy, učebnice a jiné prameny) a pak vysvětlí, odpoví na dotazy a požaduje odezvu- výsledek, co se děti naučily. 
3. Obsah, fakta si musí žák promyslet a uložit SÁM SOBĚ do hlavy,  trychtýř nalévání neexistuje.


Žák se naučí učit - a případě, jako byl teď „Výpadek školy“ by pak stačilo - aby žáci uměli používat učebnice a k tomu ještě  výborného pomocníka – Počítač .
A NESPOLÉHALI NA RODIČE, ŽE MU BUDOU NALÉVAT NĚCO DO HLAVY .
PROCVIČOVÁNÍ
Mozek se cvičí  přemýšlením a vymýšleném (něčeho nového !), ne opakováním. Často používané slovo cvičení v tomto smyslu do matematiky nepatří. Cvičení patří k tělesné zdatnosti – k posílení svalů , kde se úkony -cviky- opakují. 
Nesmyslné procvičování a  pracovní sešity jsou to nejhorší, co se v metodice matematiky objevilo.