Matematika jinak (7)

Matematika na pranýři

Už nejméně dvě desetiletí trvají změny k horšímu, které mají za následek úpadek českého školství. Příčina tohoto úpadku se…

START do matematiky

Kniha START do matematiky uvádí nový způsob, jak objevit matematiku. Spočívá na přemýšlení dětí, není bezmyšlenkovitým řešením příkladů. Matematika…