Matematika jinak (11)

Otevřený list

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli! Vážení rodiče školáků! Distanční výuka v minulém školním roce nepřinesla očekávaný výsledek…

Matematika JINAK

Podstata metodiky MATEMATIKA JINAK - s ROZUMEM Metodika matematiky musí být úplně jiná, než třeba v zeměpise, nebo…

Matematika na pranýři

Už nejméně dvě desetiletí trvají změny k horšímu, které mají za následek úpadek českého školství. Příčina tohoto úpadku se…

START do matematiky

Kniha START do matematiky uvádí nový způsob, jak objevit matematiku. Spočívá na přemýšlení dětí, není bezmyšlenkovitým řešením příkladů.