Recenze: Start do matematiky

Kniha START do matematiky 

je poutavá a poučná kniha, která přiblíží a usnadní dětem pochopení matematiky.
Na 240 komiksových obrázcích provází děti matematikou 1. až 3. třídy ZŠ. Kniha není na jednorázové přečtení, množství námětů v obrázcích slouží k tomu, aby si děti  našly, co je zaujme a přemýšlely o tom. Pokud bude knihu používat učitel, bude postupovat podle svého záměru.

RECENZE knihy START do matematiky

Zkušená autorka RNDr. Hana Daňková otevírá okno poznání dokořán a každý si dohlédne, kam je momentálně schopen a kam ho to láká.
Hana Daňková napsala tuto knihu na základě svých celoživotních zkušeností a hlavně svého zájmu o výuku matematiky i deskriptivní geometrie na středních a vysokých školách.
Knihu si sama ilustruje a na první pohled upoutá čtenáře svým nevšedním výtvarným zpracováním. Děti jistě ocení dětské průvodce Týnku, Tea a další, které jsou rovněž z výtvarné dílny autorky.
Kniha je členěna do tří částí: Čísla, Peníze, Historie peněz a dále do jednotlivých kapitol. Každá kapitola je charakteristická svým zaměřením.

Proč KOMIKS?

Stejně jako matematika nepotřebuje mnoho slov.
Podporuje čtení a myšlení současně.

Matematika spočívá dle autorky na třech pilířích:
1. ČÍSLA
2. PŘEMÝŠLENÍ
3. POČÍTÁNÍ

Matematika není předkládána jako hotový souhrn vědomostí, ale jako objevitelská cesta. Podporuje zájem o svět kolem nás.
Je určena zejména pro období 1. - 3. třídy, kdy jsou děti nejvíce vnímavé. Dává laťku záměrně výše, aby vytvořila prostor pro růst a otázky zvídavých dětí. Nemáte před sebou učebnici a cílem není vše naučit. Ne všechny úkoly budou pro každého.
Přístup k matematice je velmi inovátorský a v dnešním pojetí netradiční, přesto je patrná zřejmá posloupnost kroků a názornost.
Poskytuje možnost tvořivé práce a využití doma i ve vyučování. Každý obrázek nebo stránka poskytuje námět k diskusi učitel – žák (rodič). Obsahuje pěkné a konkrétní příklady, úkoly k plnění a přemýšlení. Některé jsou i z oblasti rozšiřujícího učiva.
Velmi oceňuji:
• Originální a kreativní způsob pojetí nejen matematiky, ale i pojetí učení celkově.
• Rozvoj estetického vnímání z výtvarné dílny autorky.
• Podporu čtenářské gramotnosti.
• Prostor pro růst a přemýšlení.-
Čtenář získá moderní a originální cestu k poznání, růstu a přemýšlení.

Mgr. Lenka Hubatková, učitelka,
zkušenosti z práce recenzentky MŠMT

Informace, dotazy, objednávky: www.ChytreDite.cz/START