Slabikář - ukázky

Slabikář - CD ROM - využívá vlastností multimedií k efektivnímu nácviku čtení. Spojení zvuku s obrazem a písmem je velkou výhodou, kterou nemůže poskytnout papírový slabikář. Rovněž interaktivita - možnost výběru učí děti schopnosti, jak rozhodovat a hledat to, co je zajímá.
Významná přednost multimedií pro výuku  je interaktivita, kterou Slabikář plně využívá. Znamená to, že dítě není vedeno lineárním směrem tak, jako
v papírové knize podle stránek.

Animovaná píspenka se představují svým jménem
Animovaná písmenka se představují svým jménem
Písmena a tvary. Děti baví -  klik na ne-písmeno - balonek praskne.
Poznávání různých podob písmen.
Vyber předměty, které začínají na písmeno ve žlutém čtverečku.
Vyber písmena, která označují samohlásky....
Výběr písmen z obou sloupů postavička přečte jako slabiku.
Nakrm Příšerku jen správným číslem - kolik má slovo slabik.
Ke slabice - úkol vybrat písmenko, aby slovo dávalo smysl.      
Na vlaku jsou slabiky, které je třeba jeřábem odvézt na správné místo.
Přesvědč se, jestli umíš správně přečíst slovo a klikni, uslyšíš jak zní.
Doplňování písmenek do křížovky.

Další úlohy obsahují čtení krátkých příběhů.
Správně vyřešené úlohy v celém programu se sčítají a za odměnu si dítě vybere pohádky.