Školáci a INKLUZE

V poslední době se pedagogická i odborná veřejnost zajímá o tak zvanou inkluzi ve vzdělávání.

Inkluzívní vzdělávání je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají právo být společně vzděláváni ve skupinách (třídách), to znamená společné vzdělávání žáků nadaných, méně nadaných i těch se specifickými poruchami učení, kteří vyžadují speciální postupy a podmínky při učení.
Znamená to, vytvořit ve třídách takové podmínky, kde by všechny děti dosáhly na průměrné vzdělání?
    Děti mají různý stupeň schopností osvojování učiva. Jsou nadaní, nebo méně nadaní a je na učiteli, aby docílil ty nejlepší možné výsledky pro každého z nich. Zde se projevuje pedagogické mistrovství učitele, o kterém se v žádných plánech, nařízeních, vyhláškách nemluví. Bohužel.

Pedagogické mistrovství byl pojem, kterému se na pedagogickém studiu věnovalo hodně pozornosti. Inkluzivní vzdělávání je opakem takto zaměřeného vzdělávání.
Kromě žáků více a méně nadaných jsou tu ještě žáci, kteří mají diagnostikované potíže při osvojování učiva se speciálními vzdělávacími potřebami.
Inkluzivní vzdělávání u nich předpokládá existenci asistentů čili pomocníků učitele. Podle mně asistent bude vždy jen pomocníkem, který se osvědčuje v manuální práci jako třeba při podávání cihel a podobně, ale nejsem si jistá, že podobný přínos bude mít ve výuce.
Pokud asistent bude přítomen na hodinách výuky bude spíše rušivým činitelem pro všechny děti, nejen pro děti pro děti s potížemi učení, které většinou mají problém se soustředěním. Soustředění je další důležitý moment při učení. Jak se mohou tito žáci soustředit na učitele, na své spolužáky a ještě na svého asistenta? A pokud asistent si vezme dítě po vyučování mimo vyučovací hodiny tak je to další časová zátěž pro dítě.    A dospějeme opět k oddělené výuce, k poznání, že toto dítě potřebuje oddělit od ostatních, kde bude mít speciální přístup učitele.Mnoho let se u nás budoval systém zvláštních škol a dobře fungující péče o děti s SPU na logopedických pracovištích. Je dostatek odborné literatury pro učitele i rodiče. Tato vymoženost v evropských státech chybí, přesto jsou pro nás vzorem pro zavádění inkluze.

Celé toto inkluzivní "rodeo" se dá nazvat "mnoho povyku pro nic" a je jen dalším krokem k úpadku našeho školství.

Na internetu na stránkách ministerstva školství jsou podrobné informace o inkluzi a najdeme také názory odborníků i rodičů.