Škola učení

Škola učení aneb jak se naučit učit

Jak se naučit učit je nejdůležitější poslání školy.
Naše školství dospělo do okamžiku, kdy za stávajícího způsobu práce, součinnosti či spíše nesoučinnosti všech složek školství a celkové společenské atmosféry je nereformovatelné. Před několika lety se zdálo, že jsou u zrodu nové výukové reformy, ale byly přerušené nynějšími necitlivými zásahy, které vrcholí inkluzí a návratem ideologie, která se opět vkrádá do škol, i když po R. 89 se to považovalo za nemožné.

Od své první třídy jsem chtěla být učitelkou.
Své povolání jsem měla ráda, nikdy mě nenapadlo, že bych mohla mít větší plat, anebo dělat něco jiného. 
Moji paní učitelku v první třídě jsem měla za vzor. Až teď si uvědomuji, že její krásně vykroužená písmenka velké abecedy, které psala na tabuli, byl pro malé žáčky zážitek, který určitě v jejich dušičkách zanechával i estetickou stopu, aniž by si to uvědomovali.
       Paní učitelka se jmenovala Dřímalová, a každý její podpis měl písmeno D krásně vykreslené, že jsem také toužila jmenovat se na D. To se mi náhodou splnilo, napodobit paní učitelku v její dobré učitelské práci se snažím stále.

Na střední i vysoké škole jsem kromě matematiky učila deskriptivní geometrii, které mezi žáky a studenty nebyly a nejsou právě oblíbené. Přes všechnu snahu moji a mých kolegů výsledky našeho působení na studenty nebyly takové, jako bychom si přáli.
Hodně jsem přemýšlela, proč tomu tak je, proč je matematika takový postrach žáků a studentů..
     Dospěla jsem k tomu, že se musí uskutečnit změna ve výuce, a to hned od začátku školní docházky dětí. Je třeba začít od první třídy.
Proto jsem založila tuto webovou stránku o škole, jak by se měl prvňáček učit, co by se měl naučit a jak položit základy matematiky, která by se mohla stát snadným a oblíbeným předmětem v dalším studiu.
Nechci být ovlivněna žádným tendenčním řízením ani ministerstvem školství.
Chci uplatnit své zkušenosti v duchu hesla této stránky- naučit se učit.
Považuji to za svoji povinnost.
Ostatní až jindy.

www.chytredite.cz