RNDr. Hana Daňková

Studium:
UK Praha, Matematika-Výtvarná výchova-Deskriptivní geometrie
Rigorózní zkouška – Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava
Pedagogické působení:
ZŠ Břeclav, Brno(5 let), Gymnázium Žilina(4r), VŠDS Katedra matematiky, Žilina(24 let )
-----
Výzkumná a publikační činnost:
„Deskriptivní geometrie“– Učební text- pro stavební fakulty - Skriptum
Teorie grafů- Práce a štúdie VŠDS, Referativnyj žurnal, Realizace výzkumné úlohy

Členka Komise pro výuku matematiky a deskriptivní geometrie na VŠ technických
Založení a vedení Didaktik centra VŠ - využití výpočetní techniky ve výuce
První výukový film v ČR vytvořený na počítači: Ocenění- Filmový festival Zlín
Založení prvního internetového časopisu v ČR Jablko pro děti v r. 1999

Autorka Výukových titulů -  Efektivní výuka s pomocí počítače
(Studio Multimedia ART - od r. 1996) 
Na základě zkušeností s výukou matematiky na všech stupních škol i VŠ
NOVÁ METODIKA MATEMATIKY - výukové TITULY pro 1.-5. ročnílk ZŠ:
Než začne matematika, Matematika 1, Matematika 2+3, Matematika 4+5
Knihy: Veselá matematika s Bajtíky, START do matematiky , Bajtíci a geometrie

První český Slabikář, který mluví
a další výukové tituly s efektivní metodikou, za které autorka získala mnohá ocenění jako např.: Křišťálovou tužku MŠMT, Hlavní cenu v kategorii Interaktivní výuka - TECHFILM (2x), Certifikát Logopedické společnosti M. Sováka
TIP časopisu Chip (4x) a j.
www.ChytreDite.cz  

Moje první třída - Základní škola v Brně, Antonínská