Ptáka poznáš po peří

Můj dopis paní ministryni školství

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., MŠMT
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1MŠMT Karmelitská ul. Praha

Vážená paní ministryně!
Vím, že jste velmi zaneprázdněná, ale chci Vám napsat o vážném problému, který se velmi dotýká vzdělání u nás.
Školou a školstvím se zabývám už několik desetiletí. Mým oborem je matematika, přesto Vám píši o češtině. Český jazyk je samozřejmým předpokladem a pilířem vzdělání, a výsledky u žáků jistě víte, nejsou uspokojivé. A může za to nejen škola a výuka češtiny.
V posledních letech je čeština permanentně vystavována devastaci a úpadku.
Místo spisovné češtiny slyšíme v médiích, v dabovaných filmech a dokonce i v pohádkách něco, co bylo řečí zlodějíčků a podvodníčků ve starých filmech a literatuře. TV a jiná média ji šíří většinou z Prahy po celé republice, na Moravě ji nazývají "pražština". Samozřejmě existuje hovorová řeč, nebo nářečí.
Ale spisovná čeština je základ vzdělanosti. I české přísloví říká: Ptáka poznáš po peří, člověka po řeči. Čeština je krásný jazyk, dovede rozlišovat prostředí, vzdělanost lidí a j.
A jak se mají děti naučit spisovnou češtinu, když slyší tyto výroky:
...např. dnes v TV - těm slušnejm lidem, většina mejch spolužáků, mejm drahejm dětem ... s americkejma lidma ...dobrej život...
Potom žák napíše : známí člověk ... s americkými lidmy... A jak bude skloňovat "slušnej člověk?" - slušnejho člověka, slušnýho člověka ?
Pravidla jazyka se učí v češtině a nejsou vůbec složitá, například : Jaký - slušný
ROZHLAS , MÉDIA, UMĚLCI, VĚDCI vždy mluvili správně česky a dávali dobrý příklad. V dnešní době správnou češtinu většinou slyšíme jen od starších lidí.
Paní ministryně - Garantem vzdělání a kvalitní výuky ve všech předmětech po dlouhá léta bývalo Ministerstvo školství. Nikdo jiný, žádné firmy.
POŽADAVEK SPISOVNÉ ČEŠTINY JAKO SAMOZŘEJMOST u všech vzpomínaných institucí, by mohl zaznít z vašeho ministerstva a konkretně myslím si od Vás. Tímto byste udělala významný krok pro vzdělání dětí a mladých lidí i obrazu vzdělanosti v naší republice.
Paní ministryně, omlouvám se, že Vás obtěžuji tímto psaním, ale doufám, že to vezmete jako konkrétní připomínku učitelky (na střední i vysoké škole), která měla a má na srdci kvalitní výuku a vzdělání mladé generace, a považuje za svoji povinnost něco pro to udělat.

Přeji mnoho zdaru ve Vaší práci.
RNDr.Hana Daňková