Prvňáček

Povinná školní docházka do MŠ ?
Začne v blízké budoucnosti prvňáček školu povinnou školní docházkou do MŠ?

Ministerstvo školství uvažuje o zavedení povinné docházky v mateřské škole poslední rok před nástupem do základní školy.
Výsledkem těchto snah by se dalo čekat zlepšení kvality výuky, ale chyba lávky! Nic o tom, jak nalézt soulad s 1. ročníkem ZŠ. 
Pro většinu dětí to bude znamenat pokles zájmu o školu, o učení, nerozeznají čas, kdy začíná něco nového, protože jim bude MŠ a ZŠ splývat.

První den ve škole by měl být pro psychiku děti zvláštním dnem, kdy si uvědomí, že jim  začíná něco významného, že se dostávají - přehnaně řečeno - do jakési jiné dimenze a bude se po nich žádat nějaká změna, kterou by měly přijímat s radostí.
Přísní rodiče v Číně, kteří své děti velmi rozmazlují, v tento den berou dětem hračky a připravují je na školu jako na povinnost. Je to samozřejmě přehnané, ale dává to smysl.
Jak jiný je první školní den dnešních dětí, než ten v roce 1932, na který po několika desetiletích vzpomíná moje známá!
První den školy jí zůstal trvale jako vzpomínka na celý život.
Jak budou na tento den vzpomínat současní prvňáčci ?