První den ve škole

První den ve škole

První den ve škole by měl být pro psychiku děti zvláštním dnem, kdy si uvědomí, že jim  začíná něco významného, že se dostávají - přehnaně řečeno - do jakési jiné dimenze a bude se po nich žádat nějaká změna, kterou by měly přijímat s radostí.
Přísní rodiče v Číně, kteří své děti velmi rozmazlují, v tento den berou dětem hračky a připravují je na školu jako na povinnost. Je to samozřejmě přehnané, ale dává to smysl.
Jak jiný je první školní den dnešních dětí, než ten v roce 1932, na který po několika desetiletích vzpomíná moje známá (vynikající učitelka).
První den školy jí zůstal trvale jako vzpomínka na celý život.
Jak budou na tento den vzpomínat současní prvňáčci?