Prvňáček a začátek matematiky

 
 Psychologové potvrzují, že dětský mozek v šesti letech je v období své největší flexibility, širokých schopností vnímat a přijímat poznatky.
Nejen to. Dítě se zajímá o mnoho věcí, ptá se na mnoho faktů. Ptá se na písmenka, chce se učit číst. Jeho schopnost a touha po poznání často není ve škole dostatečně uspokojena.
Výsledek je ten, že se dítě uzemní a nabude představu, že ve škole se na nic ptát nemůže a musí jen poslouchat. Prakticky to znamená, že buď bude poslouchat, nebo vyrušovat a uvolní se tak vodopád jeho stálých nepříjemností. Každého jistě napadne: není škoda dítě v jeho zájmu brzdit? Odpovídám, ano, je to velká škoda. Nabyté vědomosti člověka jsou živnou půdou pro ty další, a schopnost nabývat je roste s množstvím osvojených poznatků.
   Když jsem učila matematiku na střední i na vysoké škole, často jsem nemohla pochopit nezájem a záporný vztah většiny studentů k tomuto předmětu. A následky tohoto přístupu studentů - špatné znalosti. Snažila jsem se „dopátrat" příčiny tohoto stavu. Záhy mně bylo jasné, že v „pátrání" musím jít až do začátků dětského setkávání se s matematikou, a nejen s matematikou, ale například i se čtením a podobně.
   "Těžká matematika" v představě prváka je ta, kde se učí velká čísla. (Čísla - tisíce - vzbuzují v jejich dušičkách respekt.) Počátek tohoto jevu je v tom, že celou první třídu se seznamují pouze s čísly do dvaceti. Prvňáček pak žije s přesvědčením, že větší čísla jsou něco jiného, než ta, která se učí. Že větší čísla jsou už “těžší počty"a zachází se s nimi jinak.
Zajímavé je to, že se to obvykle týká i těch dětí, které už umí počítat třeba do sta. S jakou chutí malé děti počítají, a ptají se na další a další čísla! Celý první ročník dostávají oficiálně informace jen o číslech do dvaceti, i když mnohé děti dovedou spočítat peníze třeba do stovky, a jsou nuceny s těmito částkami zacházet. Přitom na svých prstech jsou schopny pochopit desítkovou soustavu, a získat tak v číslech správnou orientaci.
   Děti musí od začátku pochopit, že v celé matematice jde o princip, který se mají učit, nikoliv o jednotlivé příklady, které se často učí zpaměti. Když se mnohem později ve škole začínají učit záporná čísla nebo zlomky, vnucuje se jim myšlenka, že je to už těžší matematika, a záporná čísla se jim předkládají až v době, kdy většinu dětí chuť proniknout do matematiky opouští. Přitom je to tak jednoduché vysvětlit dítěti, že záporným číslem může vyjádřit peníze, které si vypůjčí. Že je to méně, než kdyby mělo nic - nulu. Tím žák získá prvotní představu systému, do kterého si později zařadí jednotlivosti.
V osnovách první třídy se počítání s čísly spojuje s jejich psaním. Samozřejmě grafický záznam dítěte se ošidit ani zrychlit nedá. Nějaký čas trvá, než dítě podřídí svoji ruku těm tahům, které se má naučit. Ale je nutné, aby se s počítáním číslice zároveň psaly? Jejich čtení (počítání s nimi) by mělo psaní předcházet. Určitě bez negativních důsledků.
Učební pomůcky.
   Každá doba přinášela nové pracovní nástroje a přístroje, ty pak vyjadřovaly charakter práce, kterou s nimi lidé vytvořili. Jistě vzpomínáte na logaritmické pravítko jako výbornou pomůcku své doby. Dnes už by k práci nestačilo. Počítačový program ,který má dětem pomáhat zvládnout stále složitější svět, musí obsahovat víc než možnosti papírové učebnice. Například modelováním situací, jevů a dějů dítě získává na matematiku správný pohled, který není možno docílit textovým vyjádřením v učebnici. Budou to cenné poznatky i v tom případě, když nebude umět bleskově zpaměti sčítat čísla.
Všeobecně existující učební pomůcky směřují většinou k testovacím a paměťovým úlohám. Proto jsem sestavila počítačové programy edice CHYTRÉ DÍTĚ pro základní školu, které už několik let využívají školy i domácnosti.
   V programech jsme se snažili předložit dětem širší pole možností, vytvořit základ pro logické pochopení matematických jevů a širší chápání matematiky, které neulpívá na hranici povolených čísel.
Sdílíme názor, že program musí rozšiřovat možnosti učebních osnov dvěma směry. Pro nadané děti a pro ty méně nadané, které se z různých důvodů opožďují s vnímáním, poznáváním i učením.
Programy i recenze v www.ChytreDite.cz