Proč je matematika problém?

Proč je matematika problémem, který končí neúspěchy studentů u maturity a následně na vysokých školách technického směru?  
V tisku se již několik let objevuje mnoho slov  o špatných výsledcích v matematice. Přidávají se hodiny výuky, přibývají další pomůcky, sbírky příkladů, školení, testování atd…
Nejzávažnějším nedostatkem ve vyučování matematiky, který nikdo  neřeší, je nevhodná metodika výuky. V matematice se často používají slova. DRIL- BIFLOVÁNÍ.
Jak toto slovo definovat?
1.
V 1.třídě se děti učí - sčítat, odčítat, malou násobilku jako způsob, jak vypočítat mnoho věcí.  Toto je potřebné  biflování . Přirovnám: Když  si žena chce uplést svetr, je třeba se naučit základní očka, hladce, obrace. Když je umí, používá je na svetru a jiném výrobku. Pokud by  ji někdo donutil, že má plést dále jen tato očka, je to nesmysl.
To musí dělat prvňáček, který to už umí a neřekne se mu, že si pomocí oček může něco hezkého vyrobit. To by se měl dozvědět už na začátku 1. třídy, že sčítat, odčítat, násobit je způsob, jak si vypočítá velmi zajímavé věci, třeba o některých něco povědět.  Když ho nutíme dělat očka dál- to je zbytečná práce, v počtech mechanický dril.  Žena by ta očka už nedělala, ale prvňáček musí!
2.
Už v první třídě se děti učí nevhodnému  způsobu matematiky (čili opakováním stejného). Matematika se jim představuje  dlouhotrvajícím opakováním a psaním  sčítání a odčítání  s  malým číselným oborem – do 10 , do 20  typu 5+2... 5–3... 8+4 …tak  si představují matematiku jen jako snadné omílání něčeho, co znají.  Děti vidí snadný výsledek a  „hrozí“ jim za to jedničky. To slovo hrozí je na místě. Tato část matematiky-počítání  je důležitá, ale děti ji dovedou zvládnout za velmi krátký čas a jiným způsobem. ( podrobně v knize START do matematiky.) To je příčinou, proč se dětem matematika líbí v 1. a 2. třídě a problémy začínají až v dalších ročnících, kde se ukáže, že je něco velmi špatně. 
2.
Pracovní listy jsou to nejhorší, co se v metodice objevilo. 
Utvrzují jen bod 1.
Přemýšlení neexistuje, nenaučili se to. Mechanicky spisují, co umí a učitelky hodnotí  kvalitu napsání. Sbírky, množství úloh i vypočítaných končí  stresem z maturity. Žák si poctivě vypočítá sto příkladů, ale sto prvý neumí, protože se neučil princip přemýšlení o tom, co má vlastně vyřešit.. V tom je PŘÍČINA NEÚSPĚCHU matematiky.
Bystrý rozum dětí se ztrácí pod dalším nánosem - já tomu říkám kudrlinek ve výuce. Pracovní sešity dětí , testy, srovnávací testy, které jen ubírají čas a podobným balastem…, různých metod , to jsou jen  matematické hrátky , kterým se dává  přednost před jasnou řečí matematiky, patří  do matematického kroužku, nebo pro děti s nižšími dispozicemi k učení. Tento výčet nevhodných vlivů umocňují nafukovací školské úřady – přece to musí někdo schválit, ne?

 

3.
Čím dál víc panují domněnky, že rodiče mají děti učit. Jako vrchol hlouposti  se objevují i učebnice pro rodiče! Kde jsou ty časy,  kdy rodiče poslali děti do školy proto,  aby se tam co nejvíc naučily podle svých schopností.  Vysvědčení ukázalo, jestli dítko může jít ze základní školy na střední školu,  na vysokou školu, nebo se něčím vyučit..