Otevřený list

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli! 
Vážení rodiče školáků!

Distanční výuka v minulém školním roce nepřinesla očekávaný výsledek i přes veškerou snahu učitelů a pomoci rodičů, protože dětem chybí schopnost naučit se učit. 

Příchod počítačů přinesl změnu do všech oblastí života, ale výuka dětí zůstala stejná,
počítače ji jen chaoticky doplňují. Tím se ztratila jednoduchá základní struktura, která je podstatou každého vyučovacího předmětu. Tento trend nejvíc znehodnotil matematiku.
Zapomnělo se, že matematika je tahounem vzdělanosti a ukazuje se to teď, kdy školství vykazuje markantní nedostatky. Je nejvyšší čas výuku změnit. 

Metodika výuky matematiky s počítačem musí být jiná než ta současná + počítač.

Matematika JINAK - s ROZUMEM

Efektivní metodiku výuky počítačem, především matematiky, jsme začali vytvářet už od příchodu počítačů před r. 2000 a realizovali pro s žáky ve výukových titulech www.chytredite.cz
Každý výukový program je zaměřený na Naučit děti se učit a vyčerpávajícím způsobem nahrazuje učebnici a je přizpůsoben době a dnešnímu zájmu dětí.
K tomu jen potřebný jen papír a tužka. 
Tituly jsou s úspěchem několik let vyzkoušené na školách. Osvědčily se pro samostatnou práci dětí v domácnostech bez pomoci rodičů. 
Dovoluji si Vás upozornit, že jsou připraveny různé typy licencí podle počtu uživatelů.

Hana Daňková
Multimedia ART