Ptáka poznáš po peří

Vážená paní Daňková,

reagujeme na Vaše sdělení, ve kterém se zamýšlíte nad používáním českého jazyka ve veřejném životě a v médiích. Za Váš názor Vám děkujeme.
Souhlasíme s Vámi, že úroveň českého jazyka ve veřejném životě, není uspokojivá, avšak tuto situaci nemůže korigovat pouze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale především Ministerstvo kultury, instituce zabývající se vzděláváním dospělých, a také samotná média.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy rozvoj českého jazyka podporuje, a to v rámci svých kompetencí. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání zaujímá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace stěžejní postavení výchovně vzdělávacího procesu, neboť ministerstvo si je vědomo, že dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního, ale i dalšího vzdělávání........

Přejeme Vám hodně zdaru ve Vaší záslužné práci.
S pozdravem

10.6.2016
Mgr. et Mgr. Miroslava Hájková
ministerský rada


Moje odpověď:

S vaší reakcí na můj dopis jsem spokojena, děkuji.
Vím, že touto záležitostí by se měla zabývat média i ministerstvo kultury.

To, co mně píšete, že dělá škola pro správnou výuku českého jazyka, je mi známo.
Podpořila jsem to svými programy SLABIKÁŘ a ČÍTANKA (kde konkretně na příkladech zdůrazňuji čtení s porozuměním.)
     Základem vzdělání je bezpochyby škola, proto jsem v této záležitosti primárně oslovila paní ministryni Valachovou a ne ministerstvo kultury. Důvodem je, že ministerstvo kultury nepovažuji za akční v mnoha záležitostech kultury, jak jsem za dlouhá léta vypozorovala. Kdyby tomu tak bylo, už dávno by si této věci (- promiňte mi to slovo- prznění spisovné češtiny v médiích ) všimlo.
Vaše MŠMT a vaší paní ministryni jsem na tento jev upozornila proto, že jej můžete zdůraznit pro vyučující češtiny, z nichž mnozí už na češtinu v médiích rezignovali.


Hana Daňková