O soutěži

V této soutěži šlo o svobodný projev tvořivosti a nadání.

Jedním z faktorů, které zřetelně ovlivnily zájem a účast, bylo volné téma příspěvků, v tomto byla tato soutěž naprosto ojedinělá. Dalším bylo to, že příspěvky, které žáci poslali v elektronické podobě, byly všechny uveřejněny v plném znění na webu soutěže, nebylo však možné, vystavit práce, poslané v papírové podobě, mezi kterými se objevilo rovněž mnoho zajímavých děl.
Práce mnoha dětí mohou být vzorem pro ostatní. Dostali jsme i několik knih, zajímavých námětem i literárním zpracováním.
Žáci psali pohádky, básničky, rozebírali, co je trápí či těší, některá dílka byla tématicky velmi závažná, jiná pohodová, šířící dobrou náladu nebo nutící čtenáře k zamyšlení, rozjímání a snění. Mnohé byly i krásně graficky upravené a ilustrované. Několik nejmladších sáhlo i do komiksu. Nečekaně jsme byli překvapeni "dětskou" poezií.
To, že žáci napsali, jak je tvůrčí psaní na volné téma bavilo, a že je začala zajímat i čeština, musí potěšit každého učitele.
Velká většina těch „nejmladších spisovatelů“ měla opravdu originální náměty a témata. Starší se v některých případech až příliš nechali ovlivnit oblíbenou četbou či filmem.
Mezi příspěvky žáků se vyskytovaly i texty s chybami, které se v mnoha případech daly zdůvodnit tím, že žáci ještě gramatiku neznají. Nechtěli jsme je však ze soutěže vyloučit, protože se všichni velmi snažili. Drtivá většina příspěvků žáků, nejen těch oceněných, byla velmi dobrá a u mnohých z nich slovo „mladý spisovatel“ je naprosto oprávněné.

Śťastný úsměv nejmladších výherců.

Mnozí žáci se zajímali o další ročníky, ale z časových důvodů jsme si už konání soutěže nemohli dovolit. Ale přece nějakým způsobem literární soutěž žije dál. Na tomto místě musím vzpomenout paní učitelku Janu Rozsívalovou, která byla jednou z těch, kteří pomohli při hodnocení příspěvků. Z její iniciativy se konají další souitěže s názvem Moje kniha. O tom je další článek.


www.jablko.cz/Soutez