O mně

RNDr. Hana Daňková

Studium:
UK Praha, Matematika-Výtvarná výchova-Deskriptivní geometrie
Rigorózní zkouška – Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava

Pedagogické působení:
SŠ Břeclav, Brno
Gymnázium Žilina
VŠDS Katedra matematiky, Žilina

Výzkumná a publikační činnost:
Členka Komise pro výuku matematiky a deskriptivní geometrie na VŠ technických
Učebnice „Deskriptivní geometrie“– skriptum pro stavební fakulty
Založení a vedení Didaktik centra VŠ - využití výpočetní techniky ve výuce
Teorie grafů – Články: Sborník VŠDS
První výukový film v ČR vytvořený na počítači: Filmový festival Zlín
Založení prvního internetového časopisu v ČR Jablko pro děti r. 1999
Kniha: Veselá matematika s Bajtíky

Hana Daňková je autorkou prvního českého Slabikáře, který mluví, a dalších výukových titulů Edice Chytré dítě s efektivní metodikou, za které autorka získala mnohá ocenění jako např.:
Křišťálovou tužku MŠMT
Hlavní cenu v kategorii Interaktivní výuka - TECHFILM (2x)
Certifikát Logopedické společnosti M. Sováka
TIP časopisu Chip (4x) aj.