Moje výstava obrazů

Potěšilo mne, když  představitelé Obecního  úřadu v mé rodné obci Hovězí mně nabídli uskutečnit výstavu mé práce.
Nazvali ji velmi výstižně POHLED DOMŮ.
Pohled domů mně už mnoho let scházel a děkuji za to, že jsem jej mohla uskutečnit právě tímto způsobem.
První pohled  na upravené náměstí mně ukazuje jinou, novou  podobu v  řešení budov i komunikací v příjemném celku, který si zachovává původní valašský ráz nenarušený moderní funkcí. 
Obdivuji objekt Obecního úřadu, velký uvnitř a nepřekáží  svou velikostí zvenku.  Vnitřní vybavení OÚ bylo pro mne překvapením, velký vstupní prostor pro množství návštěvníků a další vybavení, sál, kinosál a krásná obřadní síň, to vše pod jednou střechou, tím se nemohou chlubit mnohem větší obce nebo města.
Náměstí
Skvělá nápaditá výzdoba z rozkvétajících stromů vítá po Vernisáži návštěvníky v krásné atmosféře jara.
V předsálí soubor obrázků z Valašska čeká na Valachy, kteří na obrázcích poznávají své sousedy a obyvatele Hovězí z doby před mnoha lety, což mně udělalo radost.
Cikáni u Bečvy
V obřadní síni také rozkvétá jaro a umně rozestavené panely zákoutí oddělují témata obrazů.
Hra o muže                                                            Tajná schůzka
Kateřina na ledě, Vánoce na blátě                                   Svatá Lucie noci upije
               Klebetnice                                        Komu karty v ruce šustí, toho Pánbůh neopustí
Valašská veselica
Jen Svatý Jan se nezměnil a dívá stále stejně jako před mnoha desítkami let.                 
 A to je dobře.

Můj dík patří vedení OÚ panu starostovi a místostarostovi za milé přijetí
a krásný zážitek z výstavy na tak krásném místě, přeji jim a všem občanům: Ať se daří!

Hana Daňková