Moje první třída

RNDr. Hana Daňková
Studium:
UK Praha, Matematika-Výtvarná výchova-Deskriptivní geometrie
Rigorózní zkouška – Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava

Pedagogické působení:

ZŠ Břeclav, Brno, Gymnázium Žilina, VŠDS Katedra matematiky, Žilina 

Výzkumná a publikační činnost:
Teorie grafů – Články, Práce a štúdie VŠDS, Referativnyj žurnal 
Členka Komise pro výuku matematiky a deskriptivní geometrie na VŠ technických
Učebnice „Deskriptivní geometrie“– skriptum pro stavební fakulty
Založení a vedení Didaktik centra VŠ - využití výpočetní techniky ve výuce
První výukový film v ČR vytvořený na počítači: Ocenění- Filmový festival Zlín
Založení prvního internetového časopisu v ČR Jablko pro děti v r. 1999
Knihy: Veselá matematika s Bajtíky, START do matematiky , Bajtíci a geometrie

Hana Daňková je autorkou prvního českého Slabikáře, který mluví
a dalších výukových titulů, Edice Chytré dítě www.chytredite.cz s efektivní metodikou, za které autorka získala mnohá ocenění jako např.:
Křišťálovou tužku MŠMT, Hlavní cenu v kategorii Interaktivní výuka - TECHFILM (2x)
Certifikát Logopedické společnosti M. Sováka
TIP časopisu Chip (4x) aj.