Moje kniha

Projekt „Moje kniha“ se zrodil na svazkové škole ZŠ a MŠ Údolí Desné v rámci plnění školního vzdělávacího plánu. Jeho cílem bylo především přitáhnout žáky k četbě, poskytnout jim možnost realizovat se nejen literárně, ale i výtvarně a umožnit jim prožít svých „pět minut slávy“.
   Celá odborná společnost, hlavně pak učitelé, si stále lámou hlavu nesporným faktem, že mládež v dnešní době málo čte a o knihy nejeví patřičný zájem. My jsme přistoupili k tomuto problému z opačné strany. Děti měly za úkol napsat svou vlastní knihu. Záměrně nebyly omezovány rozsahem, tématem nebo tím, zda mají být texty pouze původní. Zpočátku se spíše počítalo s tím, že žáci si vyberou témata podle svých zájmů a vkusu, což znamená, že budou muset sáhnout po knihách, aby si shromáždili náležité informace.
   Ale to by nebyly děti, aby opět nepřekvapily svou přirozenou snahou vyniknout a svá dílka zpracovaly v některých případech přímo profesionálně. Témata knih byla různá, od vlastních deníků, záznamů z cest, až po pokračování Harryho Pottera, detektivní příběhy, kuchařky, zážitků z vlastního života a po autorskou poezii. Autoři si svou knihu ilustrovali i vázali. I nejmenší děti z mateřských školek tvořily kreslená leporela.

Velikým zadostiučiněním se všem zúčastněným stal nebývalý zájem žáků samotných o výstavu jejich prací. Někteří se dokonce nabízeli, aby mohli být v pátek odpoledne nápomocni realizaci výstavy. Na následné vernisáži pak v rámci doprovodného programu četli úryvky ze své vlastní tvorby.
V loňském roce proběhl již sedmý ročník soutěže, která je každý rok tematicky zaměřená, a účastní se již nejen žáci naší svazkové školy, ale děti z celého okresu, dokonce i děti z družebních obcí Polska a Slovenska.
     V dnešním přetechnizovaném světě, který je plný násilí a neúcty, zvláště pak k vlastní práci, byla zkušenost, že dětem nechybí zájem, snaha a cit, velmi potěšující a inspirující. To jediné, co našim dětem opravdu chybí, je zájem okolí o jejich práci a výsledky, o jejich pocity a názory.
    Věnujme dětem trochu svého času, dejme jim patřičný prostor a mnohonásobně se nám to v budoucnu vrátí. Na tuto kartu vsadili učitelé z naší venkovské školy a dokázali tak, že citlivé osobní vztahy a individuální přístup znamená mnohem více, než sebelepší materiální vybavení a technické zařízení.
Jana Rozsívalová

MOJE KNIHA - ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Letošní, již 7. ročník výtvarné a literární soutěže Moje kniha, vyhlašují Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk. Úkolem je vytvořit vlastní knihu, formát ani technika nejsou omezeny. Tématem letošního ročníku bylo Devatero řemesel aneb Řemeslo má zlaté dno.
V pátek 15. dubna 2016 proběhlo v Komunikačním a koordinačním centru Rapotín slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Moje kniha spojené s výstavou prací.