Mluvící Slabikář

První český Slabikář, který mluví, vznikl ve studiu Multimedia ART. Představuje novou metodiku, jak v krátké době naučit prvňáčka číst. Slabikář je vyzkoušen na školách, v domácnostech a dalších institucích, zabývajících se dětmi. 

V posledních letech všechny průzkumy na školách ukazují, že děti velmi málo a nerady čtou. Chybí u nich důležité porozumění textu. Čtení knih je ve vzdělávacím procesu nezastupitelné. Televize a internet poskytují informace jiným způsobem než kniha
a nemohou čtení nahradit. Kniha poskytuje navíc soustředění, učí myšlení, představivosti, a to sledování televize neumožňuje.
Prvňáček, který se naučí brzy číst, dosahuje ve škole v dalších letech lepších výsledků.
Malé děti žádají, aby se jim přečetly nápisy, reklamy atd. Tohoto prvotního zájmu škola nevyužívá, školní osnovy jsou příliš pomalé při probírání jednotlivých písmenek a děti ztrácí o čtení zájem.
První český multimediální Slabikář, který mluví zajímavým způsobem naučí dítě číst v krátké době. Od rodičů máme reference, že se jejich děti podle něj naučily číst za dva měsíce.
Zde má počítač svoji rozumnou úlohu, využívá moderní metodiku výuky čtení. Jeho výhoda je v tom, že psané písmeno, slabiku, nebo slovo dítě slyší, což neumožňuje papírová učebnice.