MATEMATIKA S ROZUMEM - jak učit 

Nezastupitelná úloha učitele. 
Efektivní metodika na základě přemýšlení žáků
Zájem žáků o předmět


PŘEMÝŠLENÍ  
Malé miminko je schopné porozumět i abstraktním pojmům, které se nedají ukázat jako konkrétní věc. Označení pojmu si osvojí na základě svého myšlení tak, že si dává dohromady určité poznatky ve svém rozumu. Tak se učí myslet.
K novým poznatkům v matematice musí žák dospět stejným způsobem jako mimino.
Je nutné děti  už od začátku školní docházky v hodinách matematiky učit  přemýšlet. 
Jak ? O tom je moje  MATEMATIKA  JINAK  (S  ROZUMEM)  - jak se učit myslet. Začít od první třídy, ve vyšších ročnících je pozdě, děti jsou zavalené testy, písemkami...zbytečnostmi, které znejasňují matematiku.
Metoda přemýšlení musí být uplatňována ve výuce  matematiky a je řešením špatné úrovně studentů/žáků v matematice od začátku školní docházky.
ZÁJEM
Když máme o něco zájem, chceme to vědět – zeptáme se  a  zapamatujeme si to.
Pokud něco slyšíme okolo sebe jen tak, zapamatujeme si to málokdy. Toto se stává ve škole  při takovém výkladu učitele, který je pro žáka nezajímavý, žák mu nevěnuje pozornost, nebo je nesoustředěný a to je dost často. Taková výuka má malý účinek.
Vyvolat zájem o matematiku a výuku a dopřát jim radost objevováním už od první třídy splňuje Matematika  JINAK v knihách START DO MATEMATIKY a  BAJTÍCI  A GEOMETRIE.
Jsou to učebnice, napsané s cílem splnit tyto podmínky chytrého efektivního vyučování.
---------------------
Na učiteli je, aby od začátku školní docházky dětí  jim matematiku předložil tak, aby uplatnily své schopnosti přemýšlet, aby učitel dovedl odpovídat na jejich  otázky a přitom  postupně budoval logickou stavbu matematiky. Já považuji geometrii na začátku matematiky za prioritu,  která je obrazem, grafickým znázorněním toho, co děti znají a ke které později přidávají své přemýšlení. Geometrii se na školách nevěnuje dostatečná pozornost a to je podstatnou příčinou neúspěchu matematiky. V knize  Bajtíci a geometrie děti najdou  způsob, jak chápat geometrické poznatky podpořené přitažlivou grafikou. Oblíbí si Bajtíky- šikovné a chytré počítačové bytosti, které se snaží napodobit a které jsou jim vzorem.