Matematika jinak - proč?

Proč je matematika problémem, který končí neúspěchy studentů u maturity
a následně na vysokých školách technického směru:
1. Zanedbaná výuka Geometrie
2. Nevhodné uspořádání matematiky, která je rozkouskovaná do nesouvisejících částí, aby to sloužilo rozvržení jednotlivých hodin v rozvrhu, nikoliv efektivitě učení.
3. Nesprávná metodika je nejzávažnějším nedostatkem ve vyučování. Zabraňuje tomu, aby se výuka uskutečnila na vyšší úrovni, která odpovídá požadavkům ve vývoji a pokroku vědních oborů v dnešní době.
___
Současná matematika je „zamořená“ spoustou početních příkladů, učebních materiálů
a pracovních listů, které požadují vypočítávání, biflování a na malé školáky se již od první třídy klade vysoký nárok spočívající v nezajímavém učení se nazpaměť, takže se vlastně učí biflování, které se odsuzuje.
Jediným řešením špatné úrovně studentů/žáků v matematice od začátku školní docházky je podstatná změna metodiky, která bude učit děti přemýšlet.
Metodika matematiky musí být úplně a komplexně jiná, než třeba v zeměpise, nebo
v jazycích, kde si žák/student musí osvojit poměrně velký soubor vědomostí, slovíček, aby se řeklo, že to „umí“.
Ve srovnání s přírodopisem, jazyky ... žákům v matematice postačí, naučit se a důkladně pochopit méně faktů, ale takovým způsobem, aby přemýšlením dospěl k dalším poznatkům, nebo k vypočítávání příkladů.
V protikladu k tomu si žák další řeku nebo město v zeměpise ani další slova v cizím jazyce nevymyslí. Děti se musí už od začátku školní docházky učit přemýšlet.
Tento úkol řeší dvě knihy START do matematiky a BAJTÍCI A GEOMETRIE
Obsahují základ k takovému pochopení matematiky, aby si žák osvojil způsob myšlení, vyvozoval si další poznatky a počítal příklady, které prokáží, že matematiku umí.
   Využití knih: 1) Učebnice matematiky pro pro začínající školáky pro 1. - 3. ročník ZŠ
                        2) K doplnění a přehledu po matematice pro starší děti.