Matematika JINAK

Podstata metodiky MATEMATIKA JINAK - s ROZUMEM
Metodika matematiky musí být úplně  jiná, než třeba v zeměpise, nebo  v jazycích…Chápání matematiky je velmi je odlišné, než ve dvou vzpomínaných předmětech.
V zeměpise, přírodopise... nebo jazycích si student/žák  musí osvojit poměrně velký soubor vědomostí, slovíček, aby se řeklo, že „umí“. 
Ve srovnání s těmito disciplinami žákovi v matematice stačí naučit se podstatně méně faktů, ale přemýšlením dospět k dalším poznatkům, nebo vypočítání příkladů. 
V protikladu k tomu si žák další řeku nebo město v zeměpisu vymyslet nemůže.
Stejná metodika jako v zeměpise v matematice neplatí. Sbírky příkladů (i vypočítaných ) nejsou řešením, student vyřeší třeba 100 příkladů  a neumí sto první, (který jako naschvál dostane u zkoušky). 
Ve výuce  matematiky MATEMATIKA  JINAK musí být uplatňovaná metodika  přemýšlení.  Mozek se cvičí  přemýšlením a vymýšlením (něčeho nového !), ne opakováním stejného. To ponechme tělocviku.
Matematika je jasná, přesná disciplina a jako taková se musí i učit.  
Úloha učitele a školy je předložit dětem stanovené znalosti a fakta tím způsobem, aby je rozvíjeli svým myšlením, nejen slaboduchým procvičováním stejných jednoduchých úkolů. 
Nezastupitelná úloha učitele nemůže být nahrazená metodickými návody a příručkami, pracovními sešity dětí , testy, srovnávacími testy, které jen ubírají čas a podobným balastem…, jak je tomu nyní…
Musí být známý cíl, ke kterému  směřují  postupné činnosti a úkoly se zvyšováním náročnosti.
A počítač? Velké ANO ! Ale jen tam, kde má své místo - takové, kde prokazatelně
zvyšuje a zlepšuje pochopení problémů a nahradí neefektivní mechanickou práci žáka.

Interaktivní tituly řady  WWW.chytredite.cz doplňují  obvyklá "cvičení" z matematiky.