Výlet rodičů do geometrie

Ukázka vymývání dětských mozků podle stávající metodiky v geometrii.
Rýsování není geometrie.
Častá výmluva dětí a také studentů, proč jim nejde matematika, je - nemám představivost, nemohu se to naučit! Geometrie znamená něco jiného a v druhé i první třídě to musí být úvod do matematiky, který matematiku dopředu osvětlí a ujasní. 
Ve třídě sedí dětičky s dobře zastrouhanými tužtičkami a trojúhelníky, aniž by jim bylo jasné, co budou zobrazovat (tedy rýsovat). Je to druhá třída základní školy a učí se údajně geometrii. „Údajně„ - proto, že to není geometrie, ale jen jakési čmárání po papíru.
Školní osnovy pro 2. roč. ZŠ.
Zděšením pro mne bylo, když jsem se podívala na záplavu těchto blablabla slov a srovnala je s osnovami
doby před 50 lety. Průřezová témata, rozvojové hračky, všechno popsané na mnoha stranách, pracovní listy, hrátky, rozvíjení klíčových kompetencí ? Rozvíjení elementárních schopností... K tomu ještě mnoho kurzů a školení, ale jasné požadavky toho, co konkrétně se má žák naučit, chybí. Pokud najdete náznak matematiky, je rozcupovaný do záplavy slov, které jsou doslova „rozsetá“ do všech ročníků ZŠ bez logické návaznosti. 
Učitelé mají metodické návody, jak a co mají učit. Doslova. Takže kdokoliv se naučí tento podrobný postup z metodických příruček, mohl by jít učit?! Dítka mají pracovní sešity, tak ať se činí! Je to sice nadsázka, ale možná.
METODICKÝ NÁVOD k matematice sešitu č.5. pro 2. ročník ZŠ poučení učitele: Rýsování přímek. Přímky budeme označovatve 2. roč. malými písmeny. Teprve ve vyšších ročnícíchbudou žáci poučeni o tom, že přímka může mít označení dvěma body. Žák by měl umět, vyznačit body, které na přímce leží, i ty, které na ní neleží....

Nezdá se vám, že se počítá s velmi ...hm...opožděnými dětmi? A se zblbnutím těch chápavých?
Vkaždém případě je to zbytečná ztráta 3 vyučovacích hodin, které vedou mnoho žáků k nezájmu o celou geometrii.