Jak používat knihu ?

Pro prvňáky vždy platilo: 

naučit se číst, psát, počítat já bych změnila pořadí ČÍST, POČÍTAT, PSÁT (protože ruka je pomalejší než mozek). Až se žáci naučí trochu číst, bude je lépe uspokojovat a těšit, že umí zapsat to, co chtějí. Ne psát nesmyslná slova na probraná písmenka, jak je tomu dnes. 

Proč KOMIKS ?
Protože stejně jako matematika nepotřebuje mnoho slov.
Matematika spočívá na třech pilířích:
1. čísla,
2. přemýšlení
3. počítání
Současný program výuky matematiky začíná posledním bodem - počítáním
s omezeným počtem čísel, a to ještě postupně do 20, až potom další rozšiřování číselného oboru.
Připomíná to stavbu domu z betonu a nevědět nic o cementu. Tím začíná být matematika obtížná a neoblíbená pro velký počet dětí. Podpora přemýšlení chybí, mluví se o ní, ale mechanizmus přemýšlení se neuplatňuje.
Přitom je známo, že mozek 6-letých dětí má vysokou efektivitu vnímání.
Začátek matematiky musí být vytvoření čísel a jejich přehled, zároveň s jejich uplatněním na konkrétních příkladech, jako je rozměňování peněz, placení nákupu...
Souběžně s matematikou se musí změnit výuka čtení.
Zatím jen číst, psaní později.
Prvňáčci v současnosti mají k dispozici články v tištěném Slabikáři. Ty jsou nezáživné, nesmyslné, bezduché, malé čtenáře nezajímají a tím jsou naprosto neužitečné. Čtou je, ale nechápou, ani se po nich nevyžaduje, aby chápali obsah čteného. Není se co divit! Zde začíná čtení bez porozumění, které je dnes kritizováno u dětí na celé ZŠ.
Metodika současných Slabikářů za desetiletí neprodělala žádné změny a nevyhovuje dnešní době. Právě zde se dá využít počítačový program Slabikář, který mluví z edice Chytré dítě. Je vyzkoušen a používán na školách již mnoho let a má stálou oblibu.
Rodiče informují, že se prvňáček v domácnosti naučil číst za 2-3 měsíce.
Ihned může začít smysluplné čtení čehokoliv, co děti zaujme, nebo je užitečné!
Start do matematiky je k tomu vhodná kniha, jsou to stručné větičky, které děti mohou „přelouskat“ a zároveň se po nich bude požadovat pochopení toho, co čtou…Obrázek nebo stránka v knize poskytuje námět k diskusi učitel – žák.
Obrázky i stránky knihy jsou očíslované. V hodinách matematiky se učitel může dětí ptát, co znamená konkrétní obrázek, jak si jej vysvětlují, aby napsali a nakreslili podobný atd…
Toto může učitel zadat jako domácí úkol. Výsledek nebude stejný u všech žáků, učitel musí chápat i různé schopnosti dětí, citlivě ohodnotit i horší výsledek a považovat jej jako začátek procesu přemýšlení. O tom matematika je!!!
Za nějaký čas je možné dosáhnout dobrých výsledků a zaujetí všech žáků. Nestavět matematiku na množství jedniček za rutinné úkoly.

Předpokládám, že učitelé umí učit a ví, že je to jejich úloha, nikoliv papouškovat množství metodických pokynů! Kdysi se na pedagogických fakultách hodně hovořilo
o pedagogickém mistrovství, v dnešní době je množství metodických pokynů nenahradí.
Taková tvořivá práce učitelů je bude určitě lépe uspokojovat!
www.skolauceni.cz        www.ChytreDite.cz           info@skolauceni.cz