START do matematiky

Za posledních 25 let výsledky matematiky na školách prudce poklesly. Matematika zabředla do hromady různých projektů, učebnic, pokynů, nesmyslných pracovních listů a řešených sbírek příkladů, které matematiku komplikují a navádějí k biflování - pamětnému učení. Tato hromada už neposkytuje místo na tvořivou práci dětí a studentů, patří na smetiště zbytečných pomůcek. Je výsledkem přebujelé činnosti rozsáhlých školských úřadů, organizací a firem, které nemají nic společného se školou a výukou v dnešní době. Učitelé mají k dispozici tolik pokynů, návodů a nařízení, že to omezuje jejich iniciativu. 
Školství tak připomíná velmi zaneřáděný komín, každému je jasné, že takový komín potřebuje dobrého kominíka. Já už několik let doufám, že se takový kominík objeví na nejvyšším školském úřadu. Nebude snadné vymést tento komín a z roku na rok to bude nesnadnější. Když nepřijde kominík, může přijít už jenom hasič. Jenže už teď to je na pováženou a měli bychom si zpívat "Pec nám spadla,.....hlavně druhou sloku!

Kniha START do matematiky uvádí nový způsob, jak objevit matematiku. Spočívá na přemýšlení dětí, není bezmyšlenkovitým řešením příkladů. Matematika musí být založena na 1. Poznání čísel, 2. přemýšlení 3. počítání v tomto pořadí.
Současný program výuky matematiky začíná posledním bodem - počítáním s omezeným počtem čísel, a to ještě postupně do 20, až později je další rozšiřování číselného oboru. Podpora přemýšlení se zdá zbytečná a není zdůrazněná vůbec, učí se jen vypočítávat mechanicky desítky příkladů. Připomíná to stavbu domu z betonu a nevědět nic o cementu. Tím začíná být matematika obtížná a neoblíbená pro velký počet dětí a způsobuje jejich 25 % neúspěch u maturity.

START do matematiky má tři části. Začátek matematiky je vytvoření čísel a rozhled o číslech zároveň s jejich uplatněním. Způsob výuky je založený na přemýšlení dětí, není bezmyšlenkovitým řešením příkladů, nebo jejich opisováním z vyřešených sbírek. Kniha nabízí metodu, jak naučit děti přemýšlet a ne mechanicky počítat sčítání jeden příklad za druhým.

Využití v domácnosti.
Kniha obsahuje poutavé komiksové obrázky s cílem podpořit samostatné čtení dětí. Rodiče by jim neměli číst, ale jen pomáhat přečíst a bavit se - ptát se dítěte, co přečetlo. Zpočátku jim mohou pomoci "přelouskat" text, aby si zvykly na čtení s porozuměním, které u dětí absentuje.

První část knihy o číslech je směřována k uspořádání číselných množin do desítkové soustavy. Postupně uspořádanými čísly má vyvolat v dětech zvídavost, kterou mají dvě dětské postavy v knize a získat přehled i o velkých číslech, které v nynějších osnovách přichází velmi pozdě a matematika přestává být pro ně zajímavá.

Druhá část je o penězích. Počítání s mincemi a bankovkami nahradí nezáživné procvičování počtů v 1.-3. třídě.
Ukázka: Jak zaplatíš deset korun danými mincemi: Nabízí se víc řešení a děti je mají objevit. (2,2,1,5) nebo (5,5) , (2,2,2,2,1,1)...
Nebo jiný příklad: Kolika různými způsoby zaplatíš částku 25 Kč?
Třeba zaplatit 25 Kč, když máš desetikoruny a pětikoruny (10,10,5) , (10,5,5, 5) ,(5,5,5,5,5). Přemýšlení, jestli ještě existuje další způsob ...
Takto děti pochopí sčítání i odčítání, začínají se učit přemýšlení, které se jim musí spojit s matematikou. I když v začátku nebude počítání tak rychlé, jako nabiflované školní příklady.
Třetí část knihy je věnovaná historii peněz, především v Českých zemích.

Pokud by se tato metodika používala ve škole, pro učitele to bude znamenat víc práce při opravování dětí, než jejich mechanická oprava příkladů.
Výhoda pro děti - budou zaměstnané všechny, nadanější děti mají možnost postoupit dál než ostatní To by mělo být cílem výuky, aby všechny děti dosáhly maximálně svých možností co nejvíc se naučit.
Informace, dotazy, objednávky: www.ChytreDite.cz/START