START do matematiky

Kniha START do matematiky uvádí nový způsob, jak objevit matematiku. Spočívá na přemýšlení dětí, není bezmyšlenkovitým řešením příkladů. 

Tento způsob přináší podstatnou změnu - postupně seznamuje prváka s desítkovou soustavou a uspořádáním čísel.
Matematika musí být založena na 1. Poznání čísel, 2. přemýšlení 3. počítání v tomto pořadí.
Současný program výuky matematiky začíná posledním bodem - počítáním s omezeným počtem čísel, a to ještě postupně do 20, až později je další rozšiřování číselného oboru. Podpora přemýšlení se zdá zbytečná a není zdůrazněná vůbec, učí se jen vypočítávat mechanicky desítky příkladů. Připomíná to stavbu domu z betonu a nevědět nic o cementu. Tím začíná být matematika obtížná a neoblíbená pro velký počet dětí a způsobuje jejich neúspěch u maturity.

START do matematiky má tři části.
Začátek matematiky je vytvoření čísel a rozhled o číslech zároveň s jejich uplatněním. Způsob výuky je založený na přemýšlení dětí, není bezmyšlenkovitým řešením příkladů, nebo jejich opisováním z vyřešených sbírek. Kniha nabízí metodu, jak naučit děti přemýšlet a ne mechanicky počítat sčítání jeden příklad za druhým.

První část knihy o číslech je směřována k uspořádání číselných množin do desítkové soustavy. Postupně uspořádanými čísly má vyvolat v dětech zvídavost, kterou mají dvě dětské postavy v knize a získat přehled i o velkých číslech, které v nynějších osnovách přichází velmi pozdě a matematika přestává být pro ně zajímavá.

Druhá část je o penězích. Počítání s mincemi a bankovkami nahradí nezáživné procvičování počtů v 1.-3. třídě.

Ukázka: Jak zaplatíš deset korun danými mincemi: Nabízí se víc řešení a děti je mají objevit. (2,2,1,5) nebo (5,5) , (2,2,2,2,1,1)...
Nebo jiný příklad: Kolika různými způsoby zaplatíš částku 25 Kč?
Třeba zaplatit 25 Kč, když máš desetikoruny a pětikoruny (10,10,5) , (10,5,5, 5) ,(5,5,5,5,5). Přemýšlení, jestli ještě existuje další způsob ...
Takto děti pochopí sčítání i odčítání, začínají se učit přemýšlení, které se jim musí spojit s matematikou. I když v začátku nebude počítání tak rychlé, jako nabiflované školní příklady.

Třetí část knihy je věnovaná historii peněz, především v Českých zemích.

O historii vypráví postava z minulosti - Držgrešle.

Využití v domácnosti.
Kniha obsahuje poutavé komiksové obrázky s cílem podpořit samostatné čtení dětí. Rodiče by jim neměli číst, ale jen pomáhat přečíst a bavit se - ptát se dítěte, co přečetlo. Zpočátku jim mohou pomoci "přelouskat" text, aby si zvykly na čtení s porozuměním, které u dětí absentuje.
 Ve škole, pro učitele to bude znamenat víc práce při opravování dětí, než jejich mechanická oprava příkladů.
Výhoda pro děti - budou zaměstnané všechny, nadanější děti mají možnost postoupit dál než ostatní To by mělo být cílem výuky, aby všechny děti dosáhly maximálně svých možností co nejvíc se naučit.


Informace, dotazy, objednávky: www.ChytreDite.cz/START