Děti a čtení

Čtení dětí - současná situace.
Až třetina žáků na druhém stupni ZŠ nezvládá správné čtení s porozuměním. 
Je samozřejmé, když žák nedovede plynně a bez námahy číst, není schopen přijímat z knihy/učebnice/ další poznatky, které by se měl naučit, a na základě čtení posilovat paměť, myšlení, představivost.

Učitelé - hlavně češtináři mají za úkol naučit děti dobrému čtení a vztahu ke knihám - k písemnictví jako důležité oblasti kultury. Přestávají učitelé dbát na to, jestli děti umí dobře číst?
Co způsobilo tuto neradostnou situaci, je známo.Televize, počítačové hry, malá podpora rodiny a bohužel i škola, která fenoménu čtení nevěnuje dostatečnou pozornost.
Metody, jak toho docílit, jsou různé. Především vyhradit dost času v učebních plánech, dovolit kreativitu učitelům, neomezovat je nesmyslnými metodickými pokyny, zbytečnými nerozumnými úředními aktivitami atd.