DESTRUKCE  NAŠEHO  ŠKOLSTVÍ

ZA POSLEDNÍCH 25 LET dospěla až k odbourání matematiky z maturity a okleštění dalších vědomostí žáků. Matematika je cesta k ostatním profesím, nejen přírodovědným, nebo technickým... Lékařská věda se bez matematiky neobejde, stejně tak jako výroba jednoduchých zařízení...Počítače nejsou náhradou matematiky, jsou jen dobrým a prospěšným nástrojem. Náhrada matematiky počítačovou gramotností je slabomyslné, nezodpovědné zakrývání následků strůjců dnešního školství. 
Co dnes likviduje možnost naučit matematiku a ukrajuje velký kus z financí státu?
A. 
Výuka v našich školách se uskutečňuje podle pokynů RVP, což znamená Rámcové vzdělávací programy – náročnými dlouhodobými výplody Ústavu Národního a jiných ústavů, které jsou komplikovaným vynálezem našeho věku, sloužící všeobecné, jimi právě objevené nebývalé vzdělanosti. K tomu je zapotřebí za pomocí různých akcí zvýšit vědomosti učitelů, kteří se rovněž musí vzdělávat opět dalšími kurzy…
Rámcové vzdělávací programy - RVP určují podrobně co a jak učit děti všeho druhu, např. známé skutečnosti, že mentálně poškozené děti nedosáhnou na maturitu, ale i to se musí změnit….RVP musí mít metodické průvodce ŠVP, který je ku podivu! určen učitelům ze základních škol a víceletých gymnázií, vedení škol a koordinátorům ŠVP.  Následně vzniklo za účasti velkého množství odborníků a dokumentů: RVP ZV, komentáře k nim a doporučení pro vzdělávání žáků s LMP, ŠVP, při tvorbě PLP P a IVP….Písmenek k rozlišení činností je dost, nápady, představy i vrtochy bobtnajících úřadů neberou konce, vše doprovázeno finančními nároky na všech stupních úřadů. Zde musím s díky vzpomenout pomoc a finanční spásu jisté bohumilé i jinak milé společnosti, která uchrání naši zem před bídou a nevědomostí.. Dokumentů přibývá exponenciální řadou, zároveň s množstvím učebnic, průvodců, nařízení a pomůcek…Tento odstavec jsem maximálně zkrátila, i když se to nezdá- ale čitateli vězte, že i tak nedosahuje množství skutečných hrůz výuky, která se ztrácí v úřadování a připravuje o čas učitele i ředitele škol .   
B.
"Exkluzivní“ způsob výuky - H-matematika, zavedená už na mnoha školách vyrábí nesmyslný opak naučení -nahradí se  humbukem, hloupými a slabomyslnými hrátkami, aby se děti nemusely namáhat učením. Také proto, že prý si děti všechno vymyslí i bez učení. Matematika dosáhla vrcholu nesmyslných metodických návodů a hrátek k radosti dětí.
C.
Množství organizací  zasahuje do bývalých pravomocí ředitelů a učitelů, které se týkají např. maturit, hodnocení žáků, srovnávací a jiné testy, zabírají mnoho času žáků,  nepřispívají výuce  a narušují zdárný chod školy.
Pod tímto závalem se potichu vytrácí matematika… i učitelé a naše, kdysi vynikajícího školství se stále zhoršuje . (Dále jen o matematice.)
--------------------------------
Častá otázka v matematice: Biflování ano - ne? Jakou metodou učit, když jedna říká ano, druhá zásadně ne?
Učili jste se biflovat bruslení nebo jízdu na kole? Místo toho řekneme - naučil jsem se bruslit (jezdit na kole….) Co tak - říkat : Umím, naučil jsem se sečítat, odčítat, násobit. Když přijmeme tyto definice, jeví se zmíněné početní operace a způsob jak získat vzpomínané vědomosti a znalosti úplně jinak!
Úloha učitele
Naučit sčítání součet (rozdíl, násobení, dělení ) – různými způsoby a těch je vždy víc – názorně s použitím hmotných prvků - kuliček, prstů, nákresem, skutečným modelováním, nebo jinak ...TO JE UČENÍ a tyto různé způsoby může použít výuka matematiky, aby dosáhla cíle – naučit. Před 60-50 lety to byla samozřejmá úloha učitele, výsledek jeho práce, a jak toho dosáhne, záleželo na něm. Neexistovala lavina metodických pomocníků, příruček, pracovních sešitů atd...
Na závěr
Co tak Rozumná výuka matematiky? S rozumem, kde biflování nahradí UČENÍ?
Jako před 50 lety? Ne, není třeba se vracet do prvohor (jak by si někdo mohl myslet.)
Stačí vzít si na pomoc lepší nástroje, jako když z těch prvohor radlici pluhu nahradíme traktorem.
MATEMATIKA S ROZUMEM
Začala jsem na na ní pracovat v r. 2000, kdy jsem viděla, že výuka matematiky je
v rozporu se zdravým rozumem a počítače slouží jen k opisování učebnic. Je  vyzkoušená ve školách i v domácnostech.
Taková matematika nebude používat slovo biflování, ani  žádnou konkretní metodiku a metodu, místo toho jen :
Tři pojmy, které jsou atributy této výuky.

STRUČNĚ DEFINOVANÉ OSNOVY
RŮZNÝ ZPŮSOB NAUČENÍ
DOBRÝ UČITEL
Dobrý učitel bude asi největší problém!  Zde uvedu příklad dobrého učitele:
Paní učitelka na malé vesnici učila sčítání, odčítání, násobilku takto:
Žádné dlouhé psaní - na začátku hodiny matematiky:
Chodila po třídě s dlouhým ukazovátkem a střídavě ukazovala na děti a říkala:
10+2, 8+4, 12 – 7….
nebo později
3x6, 8x7, 10x3 … nebo dělení…Jistě dávala příklady podle záměru, co chtěla naučit...
Všichni žáci byli „pekelně soustředění“, aby správně odpověděli a to byl dobrý začátek vyučovací hodiny. Někdy žák odpověděl okamžitě, jiný se možná chvíli rozmýšlel. Tak se paní učitelka dozvěděla, kdy se to naučili všichni. 
Paní učitelka měla ráda spíše „slovní“ úlohy, které si vymýšlela a děti bavily. Pamatuji si jméno paní učitelky. Kolik z dnešních žáků si bude po desítkách let pamatovat jména učitelů ZŠ?
To byly časy bez metodických příruček, pracovních sešitů, ale také časů ostudy pro toho, kdo neuměl násobilku…
Pracovní sešity jsou tím nejhorším vynálezem pro děti. Už jen nesmyslným názvem – přece každý sešit by měl být „pracovní“.
V matematice je v tomto případě napsání příkladu  brzdou myšlení – mozek je rychlejší než ruka, která příklad napíše, takže ruka zbrzdí hlavu, která psaní zařadí do jakési „krasopisné rutiny“ a ne do rozcvičky a ukotvení znalosti počítání.
Právě zde je užitečný počítač. ( Matematika v programech Chytrédite.cz )
Ke schopnosti psaní a krasopisu mnohem lépe poslouží výuka českého jazyka a j.