Čtení

Čtení má vzbuzovat zájem o něco, rozvíjet řeč, myšlení a přitom tříbit a obohacovat češtinu.

S tím vším jde ruku v ruce gramatika, správný pravopis. K jeho osvojení přispívá čtení ve velké míře.
Gramatika ve škole má být nenásilným shrnutím do gramatických pravidel a pouček a souhrnem toho, co se děti naučí čtením. 

   Čeština znamená především živý jazyk a jeho zvládnutí je důležité pro kultivované vyjádření životních situací i v různých specializovaných oborech činnosti lidí. V současné době se stává velmi aktuální problém, že děti se neumí vyjadřovat, nedovedou mluvit a mají omezenou slovní zásobu. Jistě k tomu přispívají hotové produkty televize, které nenutí děti k aktivní činnosti.
Slova “dobrý“ , nebo “nic“, „jo“, „jasně“, "hustý",“super“ a podobné dovedou vyplnit běžný slovník - bohužel, už většiny dětí.
Čeština se musí stát pro děti prostředkem, nikoliv cílem. Prostředkem dorozumění, příjemné a vkusné komunikace a samozřejmě účinným pomocníkem k získávání vědomostí pomocí čteného textu.
Ve všech vyučovacích předmětech je možno sledovat a podporovat vyjadřovací schopnost a zároveň získávat vědomosti. Je třeba učit zajímavě, podporovat zájem dětí o čtení knih. Děti se pak doslova předbíhají, aby sdělili své poznatky. Na učiteli je, aby je vhodně doplnil a jejich znalosti rozšířil podle svého výukového záměru.