Děti a čtení
Až třetina žáků na druhém stupni ZŠ nezvládá správné čtení s porozuměním.
Mladý spisovatel


"Mladý spisovatel"
byla nejúžasnější a nejrozšířěnější soutěž na školách, jakou jsem zažila za několik desetiletí svého působení.
Soutěži předcházely zajímavé okolnosti, se kterými se chci s vámi podělit.
O soutěži
Soutěže Mladý spisovatel se účastnili žáci a studenti ze všech stran České republiky, sešlo se víc než dva tisíce příspěvků. 
V této soutěži šlo o svobodný projev tvořivosti a nadání.
Budoucí mistři pera
Z tisku...Cílem soutěže bylo podchytit nadané a talentované žáky v oblasti tvůrčího psaní a podpořit lásku a kladný vztah k literatuře a českému jazyku..
POEZIE - ze soutěže
Ukázka od nejmladších...
Próza: Příběhy z kurníku
V kurníku nikdo nebyl a tak šla honem ven. Vy jste ale hrozně ranní ptáčata. Spíš slepice, ušklíbla se Barbora. Evička na to řekla jen: „ha, ha“. Pipinka si stoupla doprostřed kruhu a řekla: „holky, každá budete muset chodit do školy".
Proč si vážit českého jazyka
"Sorry, ale říďa neska nepřipádí, rozpad se mu auťák“. A to vůbec nemluvím o vulgární mluvě a někdy i sprostých výrazech, které začínají vyhlížet jako naprosto normální součást slovní zásoby.
Moje kniha
Projekt „Moje kniha“ se zrodil na svazkové škole ZŠ a MŠ Údolí Desné. Jeho cílem bylo přitáhnout žáky k četbě, možnost realizovat se nejen literárně, ale i výtvarně a umožnit jim prožít svých „pět minut slávy“.

Čtení
Pod pojmem Český jazyk si většina lidí představuje souhrn gramatických pravidel a jednotlivých cvičení k nim. To je jen velmi malá část celé oblasti českého jazyka, právě ta, děti vůbec neláká.

Škola učení    info@SkolaUceni.cz