Budoucí mistři pera

Budoucí mistři pera se sešli v Althanském paláci na vyhodnocení soutěže Mladý spisovatel.

Desátého desátý v deset hodin dopoledne si daly dostaveníčko ve Znojmě čtyři desítky nejlepších talentů celostátní literární soutěže v oblasti tvůrčího psaní nazvané „Mladý spisovatel.“ Soutěž vyhlásila ZŠ JUDr. Josefa Mareše Znojmo, Multimedia ART – tvorba výukových programů edice „Chytré dítě“ a první nekomerční dětský internetový časopis „Jablko“, založený RNDr. Hanou Daňkovou (fungující u nás od roku 1998).
Velký zájem pořadatele mile překvapil a zároveň tak trochu zaskočil, protože 2 424 příspěvků ze všech koutů republiky nečekali. Devítičlenná porota měla nelehký úkol vybrat a vyhodnotit nejlepší básně i prózu, protože mnoho z nich dosahovalo vynikající úrovně. Jedním z faktorů, které zřetelně ovlivnily vysokou účast, bylo volné téma příspěvků. V tom byla soutěž mladých spisovatelů a potenciálních mistrů pera naprosto ojedinělá. Zúčastnili se jí žáci (8 – 15 let) základních škol event. studenti nižších ročníků gymnázií, kteří tvořili své prvotiny samostatně.
Cílem soutěže bylo podchytit nadané a talentované žáky v oblasti tvůrčího psaní a podpořit lásku a kladný vztah k literatuře a českému jazyku. Zachycováním originálních prožitků a pocitů si žáci zlepšují vyjadřovací schopnosti, budují gramotnost v oblasti ICT a komunikaci prostřednictvím internetu. Porota oceňovala hlavně námět díla (vtip, originalitu, zajímavost), schopnost vyprávět příběh a samozřejmě i dobrou češtinu. Vyhodnocení v důstojném prostředí Althanského paláce zahájil znojemský místostarosta Mgr. Marian Keremidský a kromě autorů vtipných básní a próz se ho zúčastnili i rodiče a někteří učitelé. Pak se ujali slova dva hlavní protagonisté akce - RMDr. Hana Daňková a ředitel hostující
školy Mgr. Miloslav Hubatka: „Dnešní setkání je důkazem toho, že skrytý potenciál v dětech je a proto bychom uvítali takových akcí ještě víc. Je evidentní, že talentů na tvůrčí psaní je dost a jejich práce jsou hodnotné.
Těší nás, že se v tvrdé konkurenci prosadili i Znojmáci. Konkrétně Ivo Krajc z naší školy (nyní již OA), Hana Voříšková ze ZŠ Mládeže (dnes G) a Štěpánka Huserková z Hevlína. Mezi soutěžícími jsou i takoví, kteří nám poslali prvotinu a zazářili úplně nečekaně. Na naší ZŠ JUDr. Josefa Mareše ve Znojmě se práci s mladými talenty dlouhodobě věnuje Mgr. Marie Jurová a výsledky jsou vidět.
Uvědomujeme si, že největší bohatství našeho národa je v lidech, ne v nějakých materiálních statcích. Proto tvůrčí potenciál dětí nesmí zůstat ladem, ale je třeba ho dál rozvíjet.
Škola je živý, pulzující a stále se vyvíjející mechanismus, který potřebuje modernizaci jako sůl. Tím spíš, že je v médiích často prezentována jako zprofanovaná instituce, kantoři se stávají terčem posměchu a jsou líčeni jako podivíni. I známé televizní hvězdy se až nestydatě chlubí tím, jak se neučili, jak kantory klamali, jak propadali nebo měli problémy s chováním. A ejhle – máme se dobře – říkají. Chyba lávky, takhle to přece být
nemůže. Naštěstí je stále dost těch, kteří smýšlejí jinak.

setkání mladých spisovatelů toho bylo důkazem. Ve Znojmě je šest základních škol na velmi dobré úrovni, každá se zaměřuje na něco jiného, v něčem vyniká a jde si svou cestou. Nedělám si iluze i jejich výjimečnosti, protože všude se najdou nedostatky a ideální stav snad ani neexistuje. Existuje mezi nimi i zdravá rivalita, ale ředitelé si žádné naschvály nedělají a to je dobře. Situaci na spolupořádající škole zhodnotila autorka výukových programů RNDR. Hana Daňková slovy: „Ve Znojmě se mi velice líbí a líbí se mi i přístup pana ředitele Hubatky. Má program pro rozvoj nadaných a talentovaných dětí, aby vynikly a to je důležité. Je velmi pokrokový a má správně našlápnutou cestu do budoucnosti ať už se jedná např. o techniku (interaktivní tabule apod.), tuto literární soutěž nebo sport. V soutěži Mladý spisovatel míníme i nadále pokračovat a
spolupracovat.

Pro úplnost dodávám, že všichni přítomní „autoři“ byli odměněni diplomy, věcnými cenami, tričkem i knížkami. Celý program v Althanském paláci byl zpestřen autorským čtením, dramatickým a hudebním vystoupením souboru Carmina Clara.