BAJTÍCI A GEOMETRIE

Geometrie naučila lidi myslet.
Kdo jiný by se měl učit myslet než prvňáci? 
Matematika jinak -  je metoda výuky na základě přemýšlení v obrázkové komiksové knize BAJTÍCI A GEOMETRIE

Kniha je sestavena tak, aby žáci pochopili základní geometrické pojmy přemýšlením a tak si vypěstovali prostorovou představivost, nutnou ke studiu matematiky.
Ukázky z knihy:

Školní geometrie je chybně založena jen na grafickém zpracování -RÝSOVÁNÍ- něčeho neznámého, tedy vlastně ničeho. 
Geometrie není rýsování
, ale tvoří důležitou součást matematiky. Proto je třeba geometrii věnovat aspoň tolik času, jako ostatnímu v matematice. Důraz na rýsování je škodlivé a scestné pojetí pojetí geometrie, které velmi znesnadňuje žákům a studentům středních a vysokých škol studium nejen matematiky, ale i fyziky a dalších  disciplin. Je to jeden z vážných důvodů, proč ubývá zájmu o technické obory na středních a vysokých školách. 

GEOMETRIE znamená- pochopit podstatné vztahy útvarů okolo nás,  předměty, součásti strojů, naučit se kreslit rovinné a trojrozměrné útvary a vypěstovat si prostorovou představivost.
Představivost  je podstatná pro pochopení matematického vyjádření útvarů, se kterými se studenti setkají na střední a vysoké škole.

Kniha BAJTÍCI a GEOMETRIE naučí začínající školáky pochopit základy geometrie. 
Je určena pro školáky od 6-8 let, především pro prvňáky.