Hana Daňková (34)

Škola učení

Škola učení aneb jak se naučit učitJak se naučit učit je nejdůležitější poslání školy. Naše školství dospělo do okamžiku, kdy za stávajícího způsobu práce, součinnosti či spíše nesoučinnosti všech složek školství a celkové společenské atmosféry je nereformovatelné. Před několika lety se zdálo, že jsou u zrodu…

Číst dál

O mně

RNDr. Hana Daňková Studium: UK Praha, Matematika-Výtvarná výchova-Deskriptivní geometrie Rigorózní zkouška – Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava Pedagogické působení: SŠ Břeclav, Brno Gymnázium Žilina VŠDS Katedra matematiky, Žilina Výzkumná a publikační činnost: Členka Komise pro výuku matematiky a deskriptivní geometrie na VŠ technických Učebnice „Deskriptivní geometrie“–…

Číst dál

Kdo to kasíruje?

Jsme zavaleni událostmi politického charakteru a unikají nám jiné, rovněž důležité. Ministerstvo kultury má v úmyslu poslat obrazy Slovanskou epopej A. Muchy k zapůjčeni do Japonska, což považuji za kulturní (a nejen kulturní) zločin hrubého zrna. Slovanská epopej - je monumentální soubor dvaceti velkoformátových obrazů.

Číst dál

Školáci a INKLUZE

V poslední době se pedagogická i odborná veřejnost zajímá o tak zvanou inkluzi ve vzdělávání.Inkluzívní vzdělávání je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají právo být společně vzděláváni ve skupinách (třídách), to znamená společné vzdělávání žáků nadaných, méně nadaných i těch se specifickými poruchami učení,…

Číst dál

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Z příručky pro učitele Čtení a čtenářská gramotnost patří mezi nezbytné předpoklady k rozvíjení klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení, a jsou stále více využívány jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě. Čtenářství pomáhá také osobnostnímu rozvoji a morálnímu (sebe)zdokonalování lidí.

Číst dál