Aktuální zvěst

Před deseti lety dostaly školy volnost, aby si vytvořily svoje plány, co, jak a kdy učit. Teď se toto nařízení ruší...
Jako první se změní výuka matematiky, opět náprava současných chyb a návrat k předchozímu stavu...

Hospodářské noviny uvádějí opět „velký objev“  Národního ústavu pro vzdělávání. : Cílem nových pravidel je sjednotit ZÁKLADNÍ znalosti dětí na všech školách. Na ústavu zřejmě nebrali do úvahy, že tato škola se už velmi dlouho jmenuje ZÁKLADNÍ.
HN uvádí:
„Učitelé s dětmi třeba projekty dělají, ale neumějí za ně hodnotit...chceme dát učitelům nový podnět.“
Bude správný, jak to ví?  Má NÚV patent na rozum? Jak se ukazuje, nemá. Už před deseti lety zdravý rozum namítal, že je nesmysl, aby děti budou měly rozdílné znalosti a následně měly vykonávat stejné testy v celé republice.
Uvedu jeden zdrcující poznatek o znalostech žáků: „ Děti neviděly zápis zlomku se zlomkovou čarou a nevyznají se v desetinných číslech.“  Kde je tedy zodpovědnost za práci, kterou ústav za velké peníze odvedl? Takových faktů by se našlo víc a tedy není div, že znalosti dětí jdou prudce dolů. Zde je něco špatně.
Kdo učí, ten to ví. Proto by bylo žádoucí, aby každý pracovník nadřízených institucí učil na škole nepřetržitě aspoň deset let jako učitel, ne dočasný lektor a podobně.
Úspěšnost nařízení a změn vždy nejlépe analyzují učitelé, veřejnost a nakonec užitečnost vzdělávacích programů v praxi.