Úvod

Čtení knih je start do učení.

Jak dnes vypadá výuka čtení?

Děti se dlouho učí písmenka, následují nesouvislé texty, nesmyslně nakupená slova. To nemůže děti upoutat, to je důvod, že některým z nich jde čtení velmi ztěžka. Taková metodika učení odpudí i bystré žáky, kteří rychle pochopí, že jim čtení vlastně nic nepřináší.
Aby si děti osvojily čtení a vztah ke čtení, musí se naučit
1. číst brzy a v krátké době
2. na zajímavých textech

Čtením začíná všechno ostatní, co se bude dítě učit. Proto můj učební program, neboli osnovy, začínají výukou čtení. Začátky čtení žákům umožní Slabikář, který mluví. Většině dětí za dva měsíce.
Další výuka čtení je spojená s matematikou. Učí se číst a zároveň základy POČTŮ. Toto slovo je pro začátek výstižnější než matematika.
Pro takové čtení o počítání připravuji KOMIKS jako počítačový program i knížku.
desitka-jednotka

Pokračování v sekci matematika
http://www.skolauceni.cz/slabikar-ukazky-25-d/

https://www.google.cz/Povinná mateřská škola?ja

Hana Daňková
www.chytredite.cz
          

Škola učení    info@SkolaUceni.cz