Úvod

Zdravím vás, kdo čtete tyto řádky

a zajímáte se o školu.
                                                                     http://valikova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=600214 

                                                                      http://valikova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=607372

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


         
ja

Školství v současné podobě je nereformovatelné. Jestli se přidá nějaké učivo, nebo víc hodin pro ně, nic neřeší, nesmyslné a zbytečné. Je to jako bychom smetli špínu do kouta a zakryli paravánem. Celý systém je vybudován na přešlapech veřejnosti, na špatném vztahu k učitelům a liberálním postojům k dětem. Nepomůže ani kariérní řád pro učitele, je třeba pevný řád instituce Škola - to je Učení, kde vládne logistické uspořádání učiva bez balastu slov a klidné tvořivé podmínky pro učitele.

  Každý rok vstupuje do škol okolo sta tisíc prvňáčků, kteří jsou "rukojmím" neustále měnících se modelů výuky, často střídajících se ministrů, přivolaných firem a spolků, které mají s dětmi a vzděláním společné jen pracovní stoly a papíry (mnoho papíru!).  Před několika lety zdálo, že jsou u zrodu nové výukové reformy, ale byly přerušeny necitlivými zásahy, které vrcholí inkluzí a návratem ideologie, která se opět vkrádá do škol.

Od roku 1998 se snažím ovlivnit výuku dětí v programech Edice Chytré dítě, která se rozrostla na 12 titulů. Pracujeme jen s programátorem ve studiu Multimedia ART a bez jakýchkoliv dotací a reklamy. Vyplnilo se mi moje rčení, že dobré zboží se chválí samo, programy se využívají na mnoha školách a pracovištích, mají výborné reference od rodičů i odborníků. Vyhovují současným požadavkům škol na žáky, ale je mi jasné, že je třeba změnit i učební osnovy a začít jinak - od první třídy a proto jsem založila tuto stránku. Moje přání je vyjádřeno v názvu "naučit se učit".
Není v mé povaze "mlátit prázdnou slámu", tedy nejen kritizovat, chci zde popsat a sestavit pro prvňáčka učební plán z matematiky (počtů), kreslení a čtení, jak a co by se měl prvňáček učit a naučit se tak, aby získal správný "rozjezd" do dalšího učení, které mu nebude dělat těžkosti v dalším studiu.
   Na této stránce chci uplatnit své zkušenosti, nechci být ovlivněna žádným tendenčním řízením ani ministerstvem školství. A jestli tento učební plán najde pochopení učitelů a příslušných organizací, anebo rodičů, budu mít z toho radost a děti užitek.


Hana Daňková
www.chytredite.cz

 

Škola učení    info@SkolaUceni.cz