Úvod

zla_san
Co nás čeká ve školním roce 2017/18  ?

     Nedávno naše školy opustili  maturanti s úspěšnými  i s neúspěšnými výsledky, a brzy přikvačí září, kdy přijdou do školy další děti. Je to každý rok, kdy se přibližně 100 000 prvňáčků stává rukojmími nesmyslného školského systému, který se valí jako zlá saň nejen na děti , ale i na učitele.
    Zvlášť v posledních letech jsme svědky  neskutečného množství zásahů, oprav a úprav, novel, (telenovel), zákonů a nařízení, množství příruček, metodických pokynů a učebních plánů, projektů a jiné školsky - byrokratické literatury. Stále se něco upravuje, i takové věci ako je školní stravování a podobně.
 Různost učebních plánů a následně stejné testy pro všechny  školy, maturitní tanečky organizované firmami za mnoho peněz... Množství nařízených testů, které jen ochromují běh výuky, zavádí zmatek a způsobuje rozbouřenou psychiku dětí. To vše bere učitelům iniciativu a  poškozuje jejich  celospolečenskou prestiž.
Náš školský systém vyhovuje konstrukci jednolité masy stejně smýšlejících lidí, a k tomu jsou děti se svou vnímavostí a tvárnosti vyhovující. Výsledkem je, že cílem vzdělávání dětí se stává průměrnost. Mnoho rodičů to ví a chce situaci řešit soukromými školami, ale ty jsou pro většinu lidí nedostupné.

Zabezpečit kvalitní státní školy je povinností státu!  Občané, kteří živí státní úředníky, jakoby zapomněli, že mají po nich požadovat  seriozní a době odpovídající vzdělávací systém. Ne almužnu, která zbude ve státním rozpočtu!

Pro prvňáčky, kdysi dávno ve zlatých časech poctivého a seriozního vzdělávání, bylo zásadou naučit je číst psát a počítat.  Čtení a psaní by měli dokonale to zvládnout v první třídě. Skutečnost je taková, že mnoho dětí ani v 6. třídě neumí plynule číst.
Změna konkretního obsahu a metodiky vzdělávání školáků musí začít v první třídě.

Jak?
Číst, psát a počítat! ( Napadá mě „polévka grunt, ostatní špunt!)
O tom budou další informace pod heslem Prvńáček.
ja

Hana Daňková
www.chytredite.cz
          

Škola učení    info@SkolaUceni.cz